000
 • DajNekiVic
 • About 0 Downloads
 • Version: 2.0
 • Size: 4.2 MB
 • Required:
 • Release time: 2011-12-24
 • Dev. Page: zero

Hottest Download

More


          Prva hrvatska iPhone aplikacija s vicevima!

         

          Skoro 1400 viceva u aplikaciji!!

         

          Vicevi su grupirani u kategorije. Za svaku kategoriju mogu?e je otvoriti sve viceve, samo one koji su pro?itani ili nepro?itani, ili samo one koje ste ozna?ili omiljenima!

         

          U aplikaciji postoji posebna kategorija viceva za koju mo?ete unijeti bilo koje ime, npr. svog prijatelja ili nekog poznatog glumca (npr. onog-kojeg-ne?emo-spominjati-da-ne-bismo-dobili-kru?nim-u-facu ;)) i svi vicevi te kategorije ?e se odnositi na ime koje ste upisali!

         

          Mogu?e je promijeniti tip fonta i veli?inu slova za ugodnije ?itanje viceva!

         

          Tako?er postoji i mogu?nost slanja vica prijatelju preko emaila!

         

          Aplikacija podr?ava izmjene tema. Mogu?e je odabrati 4 razli?ite teme izgleda aplikacije!

         

          U?ivajte! :)


DajNekiVic Screenshots:

comments powered by Disqus